Texas hold’em

Texas hold’em (ofta bara hold’em) är en pokervariant som har blivit enormt populär på senare tid. Ett ökat intresse för poker i allmänhet tillsammans med TV-sända pokerturneringar har varit en drivande faktor för utvecklingen. På pokersajterna på nätet är Texas hold’em det överlägset populäraste spelet. En annan anledning till populariteten är att Texas hold’em är en pokerform där spelarnas skicklighet verkligen sätts på prov. Få andra pokervarianter erbjuder så många spelmoment och nyanser som Texas hold’em.

 


Grunderna i Texas hold’em

En giv börjar med att de två spelare som sitter närmast given lägger varsin insats. Dessa insatser kallas lilla och stora mörken, eller small blind och big blind som det heter på engelska. Dessa insatser är obligatoriska och eftersom given roterar runt bordet så kommer alla spelare förr eller senare att behöva lägga mörkar. (De finns också bord där alla spelare måste lägga in en insats innan de får kort, en så kallad ante.) Precis som alla efterföljande satsningar läggs alla insatser på mitten av bordet, i potten. Stora mörken motsvarar minsta möjliga insats för att delta i den satsningsrunda som följer efter floppen och lilla mörken är halva stora mörken.

 

Nästa steg är att alla spelare får två hålkort. Dessa kort är privata och ska inte visas för övriga spelare. När korten är utdelade följer en satsningsrunda. Spelaren som sitter till vänster om den spelare som lagt stora mörken är den som agerar först. Han har tre val, nämligen att lägga sig, syna eller höja. Lägger man sig är man ute ur given. En syn i det här läget betyder att spelaren lägger samma insats som stora mörken. En höjning betyder att spelaren höjer insatsen för att delta i nästa spelomgång – floppen. Om ingen höjer är det en insats motsvarande stora mörken som man måste satsa för att fortsätta vara med i spelet.

 

När så alla spelare har agerat lägger given ut tre gemensamma kort på bordet. Denna runda kallas för floppen (the flop). Att korten är gemensamma betyder att varje spelare får använda sina hålkort tillsammans med korten på bordet för att skapa en så bra kortkombination som möjligt. Har man en kung på hand och det kommer upp en kung på bordet har man alltså par i kungar. I den här satsningsrundan börjar den spelare som har lagt lilla mörken att agera. Har den spelaren redan lagt sig går turen till den spelare som sitter vänster om honom, och så vidare. I det här läget har spelarna valet att lägga sig, syna eller höja.

 

Given fortsätter sedan med att given lägger ut ett fjärde gemensamt kort (the turn) på bordet. Efter detta sker en ny satsningsrunda. Sedan är det dags för avslutningsrundan (the river), i vilken given lägger ut ett femte kort på bordet. På detta följer en slutlig satsningsrunda.

När alla kvarvarande spelare har agerat är det dags att visa korten. Den som har den bästa kortkombinationen på fem kort av de totala sju vinner potten. Det spelar ingen roll hur många av de gemensamma korten man använder i sin pokerhand. Ibland kan två eller flera spelare ha exakt samma kortkombination. I dessa fall delas potten, så kallad split pot.