Stötpoker

Stötpoker (Stud Poker) är en undergrupp i kategorin pokerspel. Till skillnad från Hold’em-spelen finns i stötpoker inga gemensamma kort. I stället ökar möjligheterna att skapa kortkombinationer genom att varje spelare får ytterligare kort inför varje satsningsrunda. En annan skillnad mellan Hold’em-spelen och stötpoker är att man inte spelar med mörkar utan med ante. Ante betyder, som du redan känner till, att alla spelare lägger en viss summa i potten redan innan spelet startar.

 

Grunderna i stötpoker

Här beskrivs reglerna i femkorts stötpoker, vilken är en vanlig form av stötpoker. En giv inleds med att alla spelare får två kort. Det ena kortet är privat, medan det andra kortet är öppet. Den spelare som har fått det öppna kortet med lägst rang börjar sedan agera. Spelarna kan i det här läget göra insatser upp till bordets förutbestämda lägre gräns.

 

Efter den första rundan delar given ut ett öppet kort till varje spelare. Till skillnad från första rundan är det nu den spelare som har den högsta öppna handen som börjar agera. Om flera spelare har samma hand är det den spelare som sitter närmast till vänster om given som inleder satsningsrundan. Även i den här rundan är den maximala insatsen förutbestämd. Ett undantag finns dock. Har någon av spelarna ett par på de öppna korten gäller bordets övre gräns som maximal insats.

 

Den tredje rundan inleds med att alla spelare får ytterligare ett öppet kort. Precis som i andra rundan är det den spelare som har högst öppen hand som agerar först. I den här rundan är det tillåtet att lägga maxinsatser.

 

I sista rundan får varje spelare ett fjärde öppet kort. Totalt har varje kvarvarande spelare nu alltså fem kort på hand. Nu sker den sista satsningsrundan och det är bordets övre gräns som gäller som maximal insats.

 

Sedan är det dags att visa det mörka kortet. Tillsammans med de fyra öppna korten bildar det mörka kortet en pokerhand på fem kort. Den spelare som har den bästa handen vinner då potten.