Omaha hold’em

Omaha hold’em har många likheter med Texas hold’em. De största skillnaderna handlar om hur många kort man får som hålkort och hur man använder dessa. Omaha är ett något mer komplicerat pokerspel än Texas hold’em och många av de rutinerade pokerspelarna menar att Omaha är ett spel som belönar riktigt skickliga spelare.

 

Grunderna i Omaha hold’em

I Omaha hold’em får varje spelare fyra privata kort som inte får visas för motspelarna. Spelidén är att man med exakt två av dessa kort, tillsammans med de gemensamma korten, ska skapa en så bra kortkombination som möjligt. Genom att man har totalt nio kort, fyra på hand och fem gemensamma kort, blir pokerhänderna överlag av hög kvalitet. I Texas Hold’em kan man ibland vinna på ”högt kort”. Det händer aldrig i Omaha.

 

En giv börjar med att de två spelarna som sitter till vänster om given gör tvångsinsatser i form av lilla och stora mörken. Sedan sker given, där alla spelare får fyra kort. Efter kortutdelningen börjar en satsningsrunda som inleds av den spelare som sitter till vänster om stora mörken. I satsningsrundan har spelarna alternativen att lägga sig, syna eller höja.

Därefter lägger given ut tre öppna kort på bordet, i den så kallade floppen, varpå en andra satsningsrunda inleds. I det här skedet är det lilla mörken, eller, om lilla mörken har lagt sig, därpå följande kvarvarande spelare som agerar först. Precis som i Texas hold’em följer sedan två ytterligare kortutdelningar med satsningsrundor.

 

När alla kort är utlagda och den sista satsningsrundan är avklarad visar alla spelare sina kort. Den som har den bästa kortkombinationen av fem kort tar hem potten. Kom ihåg att man måste använda exakt två av sina hålkort, varken fler eller färre, när man skapar sin kombination.